Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
   Az óvoda pedagógiai programja:

Nevelőtestületünk az óvodai nevelés céljainak meghatározásánál abból a szakmai meggyőződésből indult ki, hogy a prevencióra, a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Fő feladatunk a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, melyben alapvetően támaszkodunk a természetes megnyilvánulási formákra, a mozgásra és a játékra, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre. Fontosnak tartjuk, hogy a tervezésben lehetőség szerint az egyes gyermekek érési üteméhez, fejlettségi szintjéhez igazodjunk. Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, ami nagyon fontos, hiszen csak együttes neveléssel érhetünk el igazán jó eredményeket. Ennek érdekében fogadóórák keretében szívesen állunk a szülők rendelkezésére.
Porkolábné Dr. Balogh Katalin Komplex Prevenciós Óvodai Programjának adaptálásában láttuk a nevelés filozófiáját, cél és feladatrendszerét követve, a helyi sajátosságokat figyelembe véve. Nevelésünk célja a gyermekek egészséges életviteléhez szükséges egészség- és testkultúrális szokások, magatartáskészségek megalapozása, alakítása, testi fejlődésük elősegítése. Az egészséges életmódra nevelés érdekében minden héten egyszer gyümölcs-zöldségnapot tartunk a csoportokban, megismertetjük a gyermekekkel az egészséges ételeket. Programunkban szerepel évszakhoz kötötten kirándulások szervezése, közvetlen környezetünk, településünk és Esztergom környékének megismerése. Fontosnak érezzük, hogy környezetünk védelmére, a természet értékeire is felhívjuk a gyermekek figyelmét. Nagy súlyt fektetünk a gyermekek mozgásfejlesztésére, a tanulási zavarok megelőzésére. Kiemelten foglalkozunk a tartásjavító, gyógytestnevelést szolgáló gyakorlatok folyamatos alkalmazásával. Az iskolára való felkészítést tudatos pedagógiai eljárásokkal segítjük elő, az életkori sajátosságok, a gyermek játékigényének, egyéniségének tiszteletben tartásával, differenciált speciális képzéssel.
Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni partnereinkkel (szülőkkel, Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusaival, Gyermekjóléti Szolgálattal, gyermekorvossal, védőnővel, fenntartóval, Nevelési Tanácsadó dolgozóival).
Horváth Ágota
óvodavezető