Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

CSiga Biga csoport

Bölcsődénkről


Célunk és feladatunk a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának és jólétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermekek nemzetiségi-etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásuk erősítésével, kompetenciájuk figyelembe vételével, tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával, pozitív viselkedési  minták nyújtásával elősegíteni harmonikus fejlődésüket. 

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelően az intézmény biztosítja a nevelés-gondozás feltételeit, így különösen:
 • a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 
 • a felszerelési jegyzékben meghatározott textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést, 
 • a játéktevékenység feltételeit,
 • a szabadban való tartózkodás feltételeit, és
 • a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően. 
A bölcsődei nevelés alapelvei:
 • A család rendszerelméletű megközelítése
 • A koragyermekkori intervenciós személet befogadása
 • A családi nevelés elsődleges tisztelete
 • A kisgyermeki személyiség tisztelete
 • A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
 • A biztonság és a stabilitás megteremtése

Bölcsődei nevelésünk kiemelt feladatai:
 • A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetenciák fejlesztése
 • Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
 • Az érzelmi és a társas kompetenciák fejlesztése
 • A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

A gyermekek ellátásáról 2 fő kisgyermeknevelő-gondozó és 1 fő bölcsődei dajka gondoskodik.