Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás


Tokodaltárón 1940-ben kezdődött meg az óvodai ellátás. A jelenlegi felső épületet 1960-ban adták át, mely a Dorogi Szénbányák Vállalat Szolgáltató Üzemének fennhatósága alá tartozott. 1989-től a Tokod Nagyközségi Tanács lett a fenntartó, majd 1992-től, Tokodaltáró község leválásával Tokodaltáró Község Önkormányzata vette át működtetését. 2005-ben óvodánk felvette az első óvodaalapító, Brunszvik Teréz nevét.
jól felszereltEU szabványnak megfelelő Tárgyi adottságok:
Intézményünk két külön álló, régi épületből áll, a felsőben kettő, az alsóban három csoport működik. A régi épületből adódóan nem a legkorszerűbb az intézmény helyiségeinek kialakítása és beosztása, ennek ellenére óvodánk családias, hangulatos környezetet mutat. Ízlésesen berendezett csoportszobákban, családias környezetben várjuk óvodásainkat, gondoskodva arról, hogy változatos tevékenységekben, élményekben legyen részük. Törekszünk a társadalmi változásokhoz, helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazodva a színvonalas pedagógiai munka végzésére. (2,5) 3 éves kortól befogadói vagyunk a tokodaltárói gyermekeknek, igyekszünk mérsékelni a hozott hátrányokat, és eredményesen felkészíteni a gyermekeket az iskolai életre.
Intézményünkben jelenleg 6 fő főállású óvodapedagógus dolgozik, 1 fő gyógytestnevelési végzettséggel rendelkezik. Nevelőmunkánkat 5 fő szakképzett dajka segíti, akik a takarítási feladatokat is ellátják. Logopédusunk heti rendszerességgel foglalkozik a megkésett beszédfejlődésű, illetve a beszédhibás gyermekekkel. Integrált nevelést folytatunk, gyógypedagógus bevonásával lehetőséget biztosítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására, fejlesztésére. Egyéb munkakörben 1 fő óvodatitkár, 1 fő konyhai kisegítő, valamint 1 fő karbantartó dolgozik.
A parkosított udvaron EU szabványnak megfelelő mászókák és hinták, valamint homokozók  állnak a gyermekek rendelkezésére.
Rendelkezünk tornaszobával, mely a meglévő felszereléseivel, eszközeivel a gyermekek mozgásigényét maximálisan kielégíti. A csoportszobák felszerelése jónak mondható, rendelkezünk megfelelő játékokkal, zenei készlettel, anyanyelvi nevelést elősegítő, a szűkebb és tágabb természeti-emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyait megtapasztaló és megismerést segítő eszközökkel, melyek biztosítják a gyermekek minden irányú fejlődését. Intézményünkben található jól felszerelt fejlesztőszobában a logopédus és gyógypedagógus nyugodt körülmények között végezheti a gyermekek fejlesztését.
Horváth Ágota
intézményvezető
Rólunk
Brunszvik Teréz az első magyar óvodák megalapítója.